Dr. Juhász László

egyetemi docens
Tel: (52)-512-900/22464; 22178
Fax: (52)-512 744
E-mail:
juhasz.laszlo@science.unideb.hu

Születési hely, idő:

Sárospatak, 1973. február 26.

Képzettség:
1996 – Okleveles vegyész; Kossuth Lajos Tudományegyetemen, Debrecen.; Minősítése: kitüntetéses
2001 – Ph.D. fokozat; Debreceni Egyetem, Debrecen; Disszertáció címe: 2,3-Dihidrobenzo[b]furán vázas vegyületek szintézise és kiroptikai sajátságaik tanulmányozása; Minősítése: summa cum laude
2015 – Habilitáció, Debreceni Egyetem, Debrecen

Munkaviszonyok:
2000. jan.- 2000. dec.: tudományos segédmunkatárs, Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék
2001. jan.-2007. június: egyetemi tanársegéd; Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen.
2007. július – 2015. augusztus: egyetemi adjunktus; Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen.
2015. szeptember: egyetemi docens; Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen.

Kutatási tevékenység:
Természetes eredetű biológiailag aktív vegyületek és azok analogonjainak szintézise, hatás-szerkezetvizsgálata. Potenciálisan hipoglikémiás vegyületek (glikogén foszforiláz inhibitor és PPARγ agonista vegyületek) szintézise. Exo-glikálok és 1-C-szubsztituált glikálok szintézise és kémiai átalakításainak a tanulmányozása.

Kitüntetések, díjak, ösztöndíjak:
2003-2006: Békesy György Posztdoktori Ösztöndíj
2005: Kajtár Márton Díj
2009-2012: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2014: Magyar Ezüst Érdemkereszt

Számszerű tudományos eredmények:
Értekezések: 1
Közlemények: 25
Témavezetés: PhD: 1; Szakdolgozatok, diplomamunkák: 23; OTDK dolgozatok: 3
Könyvfejezet: 4
Szabadalom: 1
Egyetemi jegyzet: 3
Előadások és poszterek : 73
Összes/MTMT független hivatkozások száma: 341/248
Összesített impact factor: 40.484
Hirsch index: 9
RG-score: 23,78

Külföldi tanulmányutak:
1999: Tempus Ösztöndíj a Paderborni Egyetemen, Németország (3 hónap).
2005. Június – 2005: November: Posztdoktori ösztöndíj – University of Antwerp, Belgium – Prof: Dr. Luc Pieters

Szakmai szervezetek és fórumok tagsága:
MTA Flavonoid- és Alkaloidkémiai Munkabizottság
MTA Heterociklusos Kémiai Munkabizottság
MTA Szénhidrát, Nukleinsav és Antibiotikum Munkabizottság
MTA Köztestület
Magyar Kémikusok Egyesülete

Egyetemi megbízatás:
DE TEK TTK Hallgatói Fegyelmi Testület tagja (2005 – 2008)
DE TEK TTK  Könyvtár- és Jegyzetbizottság tagja (2006 – 2010)
DE TEK TTK Kari Tanács tagja (2008 – 2011; 2011 – 2014.03.; 2018. 03. – 2022. 02.)
DE TEK TTK Oktatási és Minőségbiztosítési Bizottság tagja (2008 október -)
DE TEK TTK Tanulmányi Bizottság tagja (2008. október – 2013. január)
DE TEK TTK Kreditátviteli Albizottság tagja (2008. október – 2013. január)

Tanszéki és Intézeti megbizatások:
Tanszéki oktatási felelős (2008. 01.-2008. 09.)
Kémiai Intézet oktatási felelőse (2008. október – 2013. január)
Kémiai Doktori Iskola titkára (2015. január 15.- )

Okató munka:

Szerves kémia elmélet I. (GYKSZ01G2)
Szerves kémia elmélet II (GYKSZ03G3)
Organic Chemistry theory I. (GYKSZ03P2)
Organic Chemistry theory II. (GYKSZ
07P3)
Nagyhatkonyságú szintézismódszerek (TKML0319)
Szerves kémia I. (TKBE0301; TKBE0311; TKOE0301)
Szerves kémia II. (TKBE0302; TKBE0312; TKOE0302)
Organic Chemistry Practice I  (GYKSZ04P2)
Organic Chemistry Practice II (GYKSZ08P3)
Organic Chmeistry III (TKBE0303_EN)
Természetes szerves vegyületek kémiája (TKBE0332)
Gyógyszer- és finomkémiai technológiák (TKME4034)
Alkalmazott spektroszkópia (TKBL0001)
Másodlagos természetes anyagok I. (TKME0331_L)

Másodlagos természetes anyagok II. (TKML0332_L)
Szerves kémiai szintézismódszerek (T_K3414)
Szerves kémiai problémák megoldása I. (T_K2431)
Szerves kémiai problémák megoldása II. (T_K2432)
Szerves kémiai I. laboratóriumi gyakorlat (T_K2403)
Szerves kémiai II. laboratóriumi gyakorlat (T_K2404)
Szerves kémiai III. laboratóriumi gyakorlat (T_K2405)
Szerves kémia V. (TKBL0302)
Szerves kémia VI. (TKBL0303)
Szerves kémia (TKBE0331)
Szerves szintézis II. (TKMG0302)
Szerves szintézis II. (TKML0302)
Szerves szintézis II. (TKML0302_L)

Könyvek, könyvfejezetek, jegyzetek:
Berényi S., Juhász L., Patonay T., Somsák L.; Szerves Kémiai Praktikum I. Editor: Juhász L.; Egyetemi Kiadó, Debrecen,2010
Berényi S., Patonay T., Juhász L.; Szerves Kémiai Praktikum II. Egyetemi Kiadó, 2009 (javított kiadás; társszerző és szerkesztő); Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009
Gulácsi K., Juhászné Tóth É., Juhász L., Somsák L., Vágvölgyiné Tóth M.; Szerves Kémiai Praktikum III.,
Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2006

Bírálói tevékenységek: The Open Organic Chemistry Journal; Bioorganic & Medicinal Chemistry; Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters; European Journal of Medicinal Chemistry; International Journal of Molecular Sciences; Letter in Drug Design and Discovery; Letters in Organic Chemistry; Mini-reviews in Medicinal Chemistry

MTMT adatok (letöltés)

DE Tudóstér