Dr. Lázár László

Lázár Lászlóegyetemi adjunktus
Tel: (52)-512-900/22474; 22453
Fax: (52)-512 744
E-mail:
lazar.laszlo@science.unideb.hu

Születési hely, idő:

Nyíregyháza, 1970. július 23.

Képzettség:
2001 – Okleveles vegyész; Havannai Egyetem, Havanna, Kuba.
2006 – Ph.D. fokozat; Debreceni Egyetem, Debrecen; Disszertáció címe: Biológiailag aktív cukor szulfátészterek analógjainak, cukor-szulfonátoknak és cukor-metilénszulfonátoknak szintézise

Munkaviszonyok:
2001.szep.-2002.jan. Tudományos segédmunkatárs, Havannai Egyetem, Kuba.
2002.ápr.-2006.jún. Tudományos segédmunkatárs, MTA-DE Szénhidrátkémiai Kutatócsoport.
2006.júl.-2011.dec. Tudományos munkatárs, MTA-DE Szénhidrátkémiai Kutatócsoport.
2012.jan.-2012.okt. Tudományos munkatárs, DE TTK Szerves Kémiai Tanszék.
2012.nov.-2013.jan. Tudományos munkatárs, DE TTK Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék.
2013.feb.-2013.jún. Posztdoktor, DE TTK Alkalmazott Kémiai Tanszék.
2013.júl.- egyetemi adjunktus; Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen.

 

Kutatási tevékenység:

A szénhidrátkémia területén: Védőcsoportstratégia az oligoszacharidok szintézise körében. 1,2-Tiovándorlási reakciók vizsgálata tionukleofilekkel. Általános módszerek kidolgozása szulfonsav funkció kialakítására. Glikozilezési reakciók vizsgálata szulfonsav és szulfát-észter tartalmú oligoszacharidok előállítása céljából. Heparinoid oligoszacharidok szintézise. Fotokatalitikus, gyökös tiol-én addíciós reakciók vizsgálata és kiterjesztése hexóz eredetű 2-acetoxi- és 2-benziloxi-glikálokra. Szelektív módszer kifejlesztése alfa-S-kötésű diszacharidok és alfa-S-kötésű glikokonjugátumok előállítására. Fényemittáló polimerek előállítása.

Kitüntetések, díjak, ösztöndíjak:
2014-2017: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Számszerű tudományos eredmények:
Értekezések: 1
Közlemények: 21
Könyvfejezet: 1
Előadások és poszterek : 43 (nemzetközi konferencia: 23, hazai konferencia: 20)
Összes/MTMT független hivatkozások száma: 140/51
Összesített impact factor: 58,05
Hirsch index: 5

Szakmai szervezetek és fórumok tagsága:
MTA Szénhidrát, Nukleinsav és Antibiotikum Munkabizottság
MTA Köztestület

Okató munka:
Szerves kémia gyakorlat I. szeminárium (GYKSZ02G2-GY)
Szerves kémia gyakorlat I. laboratóriumi gyakorlat (GYKSZ02G2-L)
Szerves kémia gyakorlat II. laboratóriumi gyakorlat (GYKSZ04G3)
Szerves kémia IV. laboratóriumi gyakorlat (TKBL0301-L)
Környezettechnológia. elmélet (TKBE1114-K1)
Környezettechnológia. gyakorlat (TKBL1114-K2)
Környezettechnológia. elmélet (TKBE1114-11)
Környezeti Kémia és Környezettechnológia. elmélet (TKBE0606)
Környezettechnológia. elmélet (TEBG0407)
Környezettechnológia. elmélet (TEBG0407-E)
Védőcsopot-manipulációk a szénhidrátkémiában. elmélet (T_PK5310)

 

TDK dolgozatok: 1

Diplomamunkák, szakdolgozatok: 3

DE Tudóstér