Prof. Dr. Somsák László

SL

egyetemi tanár

Tel: (52)-512-900/22348
Fax: (52)-512-744
E-mail:
somsak.laszlo@science.unideb.hu

Születési hely, idő:
Miskolc, 1954. március 18.

Tanulmányok és fokozatok:
1973-1978: Tanulmányok a Kossuth Lajos Tudományegyetem TTK vegyész szakán; okleveles vegyész diploma
1978-1982: Posztgraduális tanulmányok és kutatómunka Farkas István és Bognár Rezső professzorok irányításával
1983: Természettudományi doktor (Kossuth Lajos Tudományegyetem)
1991: A kémiai tudomány kandidátusa
1998: Habilitáció (Kossuth Lajos Tudományegyetem)
2002: MTA doktora

Beosztások:
1978-1981: Tudományos segédmunkatárs a MTA Antibiotikum Kémiai Kutatócsoportjánál, KLTE, Debrecen
1981-1983: Egyetemi tanársegéd
1984-1993: Egyetemi adjunktus
1993-2003: Egyetemi docens
2003: Egyetemi tanár a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszékén

Kutatási tevékenység:
C-glikozil származékok szintézise és szerkezetvizsgálata; szénhidrát-származékok szabad gyökös átalakulásainak tanulmányozása, alkalmazásuk preparatív célokra; glikálok és származékaik szintézismódszereinek fejlesztése; glikozilidén- és glikozil-metilénkarbén, illetve glikozilnitrén prekurzorok előállítása és reaktivitásuk vizsgálata; glikozidáz és glikogén foszforiláz enzim inhibitorok előállítása, szerkezet-hatás összefüggéseik tanulmányozása; glikomimetikumok és glikopeptidomimetikumok szintézise.

Számszerű tudományos eredmények:
Közlemények: 124
Könyvfejezet: 6
Szabadalom: 3
Összes/MTMT független hivatkozások száma: 2667/1570
Összesített impact factor: 281,2
Hirsch-index: 28

Nemzetközi együttműködések és külföldi tanulmányutak:
2008- : Dr. V. P. Swamy, Dr. S. Hotha, National Chemical laboratory, Pune India
2007- : Prof. Dr. H. Sun, China Pharmaceutical University, Nanjing, Kína
2007- : Dr. Igor Tvaroska, Szlovák Tudományos Akadémia, Pozsony, Szlovákia
2005- : Prof. Dr. Denis Postel, Jules Verne Egyetem, Amiens, Franciaország
1999- : Dr. Nikos G. Oikonomakos, Görög Nemzeti Kutatási Alapítvány, Athén, Görögország
1997- : Prof. Dr. Torsten Linker, Potsdami Egyetem, Potsdam, Németország
1993-1996: Prof. Dr. Andrzej Wisniewski, Gdanski Egyetem, Gdansk, Lengyelország
1989- : Prof. Dr. Gérard Descotes és Dr. Jean-Pierre Praly, Lyoni Egyetem, Lyon, Franciaország
1988-1989: Prof. Dr. Robert Ferrier, Wellingtoni Egyetem, Wellington, Új-Zéland
1987-1989: Prof. Dr. Reiner Sustmann és Dr. Hans-Gert Korth, Esseni Egyetem, Essen, Németország
1986-1989: Prof. Dr. Günther Snatzke, Bochumi Egyetem, Bochum, Németország
1980-1984: Prof. Dr. Klaus Peseke, Rostocki Egyetem, Németország

Tudományos pályázatokban való részvétel:
Nemzetközi pályázatok: 10 (9 MTA, TéT együttműködési programban témavezető, 1 esetben résztvevő)
Hazai pályázatok: 25 (1 RET pályázatban résztvevő, 5 tematikus OTKA pályázatban témavezető, 1. OTKA NKTH pályázatban témavezető; 7 tematikus OTKA illetve tudományos iskola és OTKA-NKTH pályázatban résztvevő,
5 MKM/FKFP/AMFK pályázatban témavezető, 2 NKFP pályázatban résztvevő, 2 ETT pályázatban résztvevő, 3 Zsigmond Diabetes Alapítvány pályázatban résztvevő). 1 IKUT pályázatban résztvevő; 1 Baross Gábor pályázatban részvevő

Szakmai szervezetek és fórumok tagsága:
MTA Köztestület
MTA Kém. Tud. Oszt. Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottsága
MTA Szénhidrátkémiai Munkabizottsága (elnök)
MTA Kém. Tud. Oszt. Doktori Bizottsága
European Chemistry Thematic Network (DE képviselője)
European Carbohydrate Organization (magyar nemzeti képviselő)
European Science Foundation, EuroGlycoForum (magyar képviselő

Egyetemi megbízatások:
2007-2009: DE Szenátusi póttagság
2008- : DE Kémiai Doktori Iskola prgramvezetője (Szénhidrátkémia)
2008- : DE Szerves Kémiai Tanszék – tanszékvezető helyettes
2008- : DE TTK Tanácsának tagja
2007- : DE Szenátus póttagja
2006- : DE TTK Gazdasági Bizottságának tagja
2005- : DE TTK Kémia BSc alapszak szakfelelőse
2005- : DE TTK Kémiai Intézet tanácsának tagja
2005- : DE Hallgatói ügyek jogorvoslati bizotságának TTK-s tagja
2005-2007: Kari Oktatási és Minőségbiztosítási Bizottság tagja
2003-2004: DE TTK Kémiai Tanszékcsoport Stratégiai Bizottság tagja
1986-1989, 1999-2005: KLTE (DE) TTK Tanács tagja
1983-1985: KLTE Egyetemi Tanács tagja

Oktatási tevékenység:
1978-1990: Előadáskövető- és problémamegoldó szemináriumok szerves kémiából
1978-2004: Szerves preparatív laboratóriumi gyakorlatok
1980-: Diákkörös, diplomamunkás és doktorandusz (1989 óta) hallgatók irányítása, értekezéseik bírálata, szakmai vizsgáztatás
1983-: Angol- és német nyelvű előadások szakfordító hallgatóknak
1994-2009: Reakciómechanizmusok a szerves kémiában I. (Ionos reakciók) – egyetemi és posztgraduális kollégium
1994-2009: Reakciómechanizmusok a szerves kémiában II. (Nem ionos reakciók) – egyetemi és posztgraduális kollégium
1994-2009: Bevezetés a szénhidrátkémiába – egyetemi és posztgraduális kollégium
1995-: Reaktív intermedierek szénhidrátok anomer centrumán – posztgraduális kollégium
2001-2007: Szerves kémia vegyészmérnök hallgatóknak I-II. – főiskolai kollégium
2002-2008: Szerves kémiai technológia vegyészmérnök hallgatóknak – főiskolai kollégium
2008-: Szerves sztereokémia és reakciómechanizmusok – BSc kollégium
2009-: Szénhidrátkémia – MSc kollégium
2010-: Reakciómechanizmusok – MSc és PhD kollégium
2010- : Szerves kémia III. (Biológiai Kémia) -BSc kollégium

Kitüntetések, díjak:

2013: Zemplén Géza Díj (fődíj)
2009: Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
1999-2002: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1999: Oláh György Díj
1992-1993: Alexander von Humboldt Ösztöndíj
1986: Miniszteri Dicséret

MTMT adatok (letöltés)

DE Tudóstér