Prof. Dr. Szilágyi László

szlemeritus professzor

Tel: (52)-512-900/22589
Fax: (52)-512-744
E-mail: szilagyi.laszlo@science.unideb.hu

Születési hely, idő:
Hajdúsámson, 1941.

Tanulmányok, tudományos fokozatok:
1964: Okleveles vegyészdiploma: Kossuth L. Tudományegyetem, Debrecen
1969: Egyetemi doktor (dr. univ.): Kossuth L. Tudományegyetem, Debrecen
1985: A kémiai tudomány kandidátusa: Budapest
1996: A kémiai tudomány doktora: Budapest

Munkahelyek:
1964-1972: Egyetemi gyakornok ill. tanársegéd: KLTE Szerves Kémiai tanszék, Debrecen
1972-1987: Egyetemi adjunktus: KLTE Szerves Kémiai tanszék, Debrecen
1987-1997: Egyetemi docens: KLTE Szerves Kémiai tanszék, Debrecen
1987-1989: Vendégkutató: Stanford Magnetic Resonance Laboratory, Stanford Egyetem, CA, USA
1997- 2006: Egyetemi tanár: KLTE Szerves Kémiai tanszék, Debrecen
2007 -: Professzor Emeritus; DE Szerves Kémiai Tanszék

Kutatási pályázatok:
1985 óta számos OTKA, FKFP, OMFB stb. kutatási ill. infrastrukturális pályázat témavezetője. Hazai koordinátor ill. résztvevő két EU Inco-Copernicus pályázatban. Számos kétoldalú TéT pályázat és egyéb nemzetközi kutatási együttműködés témavezetője ill. résztvevője (Orsay, Bochum, Zagreb, Madrid, Ljubljana, Cape Town, Buenos Aires, Bangalore, stb.).

Főbb kutatási témák, érdeklődési terület:
NMR spektroszkópia alkalmazása természetes anyagok szerkezetkutatásában: szénhidrátok, aminoglikozid- és makrolid antibiotikumok, flavonoidok, morfin-alkaloidok, stb. (Gliko)peptidek konformációs vizsgálata NMR módszerekkel. Protein NMR. Szintetikus szénhidrátkémia: új S- ill. Se-tartalmú származékok. Szénhidrát-protein kölcsönhatások. Publikációk: több, mint 120 tudományos közlemény nemzetközi szakfolyóiratokban, könyvfejezetek, összefoglaló cikkek. Publikációira eddig több, mint 1100 független hivatkozást kapott

Oktatási tevékenység:
Egyetemi alap- és mesterképzésben: Szerves kémiai laborgyakorlat, Molekula-spektroszkópia-,  Szerkezetvizsgáló spektroszkópiai módszerek előadások ill. gyakorlat. Doktori képzés: NMR több dimenzióban előadás. Mintegy 20 diplomamunka és négy doktori (PhD) disszertáció témavezetése. Két NMR spektroszkópiai egyetemi jegyzet, egy könyvfordítás.

Szakmai szervezetek és fórumok tagsága:
MTA Köztestület, MTA NMR Munkabizottság, Magyar Kémikusok Egyesülete. OTKA Kémia-II. és Nagyműszer zsűrik tagja két cikluson keresztül. A Letters in Organic Chemistry (2006-2010) c. nemzetközi folyóirat és a Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (2008- ).

Egyéb:
Megszervezte és 1971-2006. között irányította az NMR laboratóriumot a Debreceni Egyetemen (korábban: Kossuth L. Tudományegyetem). A Természettudományi Kar dékánhelyettese (1998-2001).

Elismerések:
Miniszteri dícséret: 1981, 1990.
“A magyar felsőoktatásért” emlékplakett: 1995.
Széchenyi professzori ösztöndíj: 2000-2003.
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt: 2002.
Szent-Györgyi Albert Díj: 2007.

DE Tudóstér