Vágvölgyiné Dr. Tóth Marietta

egyetemi adjunktus

Tel: (52)-512-900/22464
Fax: (52)-512-744
E-mail:
toth.marietta@science.unideb.hu

Születési hely, idő

Sátoraljaújhely, 1974. november 7.

Képzettség

1998: Okleveles vegyész – kémia tanár – angol-magyar szakfordító; Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
2002: PhD fokozat; Debreceni Egyetem, Debrecen; Disszertáció címe: C-Glikozil-imin típusú vegyületek és C-glikozil-metilén-karbének előállítása és sajátságaik vizsgálata

Munkaviszonyok
2001-2003: tudományos segédmunkatárs, Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen
2003-2008: OTKA posztdoktor, Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen
2008: adjunktus, Debreceni Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen

Kutatási tevékenység

Glikozilidén-spiro-heterociklusok, mint potenciális glikogén foszforiláz inhibitorok szintézise. Terminális nitrogénjein glikozilezett, illetve 5’-uridilezett biuret származékok, illetve N-glikozilezett allofánsav-5’-uridilészterek, mint potenciális glikozil-transzferáz inhibitorok szintézise. C-glikozil-imin típusú vegyületek (tozilhidrazonok, benzoilhidrazonok, oximok, (tio)szemikarbazonok) szintézise és átalakítási lehetőségeinek vizsgálata. C-Glikozil-heterociklusok előállítása. Cukor-tozilhidrazonok fémkatalizált és fémmentes keresztkapcsolási reakcióinak vizsgálata.

Oktatási tevékenység

Oktatott tárgyak magyar nyelven

Szerves kémia előadás (környezettan BSc, környezettan levelező; anyagtudomány MSc); Szerves kémia laborgyakorlat (környezettan tanár, környezettudomány osztatlan képzés); Szerves kémiai technológia szeminárium (vegyészmérnök BSc); Természetes vegyületek kémiája szeminárium és laboratóriumi gyakorlat (ODLA); Szerves kémia I. szeminárium (vegyészmérnök BSc, biomérnök BSc); Szerves kémiai laboratóriumi gyakorlat III. (osztatlan vegyész képzés); Szerves kémia IV. szeminárium és laboratóriumi gyakorlat (kémia BSc, kémia tanári mesterszak); Szerves kémia V. szeminárium és laboratóriumi gyakorlat (kémia BSc); Szerves kémia VI. szeminárium és laboratóriumi gyakorlat (kémia BSc); Preparatív szerves kémiai gyakorlat (osztatlan vegyész képzés); Szerves szintézisek II. szeminárium és laboratóriumi gyakorlat (vegyész MSc); Szerves kémia gyakorlat I. (gyógyszerész osztatlan képzés); Szerves kémia gyakorlat II. (gyógyszerész osztatlan képzés); Szerves kémia szintézismódszerek II. laboratóriumi gyakorlat (vegyész MSc levelező)

Oktatott tárgyak angol nyelven

Organic chemistry II. (chemical engineer BSc)

Ösztöndíjak, támogatások

2000: Mecenatúra pályázat (Támogatás külföldi konferencián való részvételre)
2000: Támogatás hallgatói kutatást szolgáló eszközök beszerzéséhez, adományozó: Kereskedelmi és Hitelbank RT. Universitas Alapítványa
2003-2004, 2006-2008: OTKA posztdoktori ösztöndíj
2011-2014: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2013-2014: Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj
2015-2016: Belső Kutatási Pályázat, Debreceni Egyetem

Számszerű tudományos eredmények (2017. június)

Disszertáció: 1
Közlemények: 26
Könyvfejezet: 3
Szabadalom: 1
Felsőoktatási jegyzet: 1
Előadások és poszterek: 61 (Hazai előadás:16, poszter: 8; Nemzetközi előadás: 17, poszter: 20)
Kumulatív impakt faktor: 99,640
Hivatkozások száma: 338 (független)/ 603 (összes)
Hirsch index: 12

Témavezetői tevékenység

PhD hallgató kutatómunkájának irányítása: 2 (fokozatot szerzett hallgatók: 1)
Diplomamunka: 2 (ebből 1 esetén belső konzulens)
Projektmunka: 5
Szakdolgozat: 8
TDK dolgozat: 3

Nemzetközi együttműködések és külföldi tanulmányutak

2016- : Prof. Dr. Peter Langer, Rostocki Egyetem, Rostock, Németország
2009- : Prof. Dr. Jean-Pierre Praly, Dr. Sebastien Vidal, Dr. David Goyard, Lyoni Egyetem, Villeurbanne (Lyon), Franciaország
2008: Dr. V. P. Swamy, Dr. S. Hotha, CSIR-National Chemical Laboratory, Pune, India
2008-2010: Prof. Dr. Hongbin Sun, China Pharmaceutical University, Nanjing, Kína
2007-2008: Dr. Igor Tvaroška, Szlovák Tudományos Akadémia, Pozsony, Szlovákia
2003- : Dr. Nikos G. Oikonomakos, Dr. Evangelia D. Chrysina; Görög Nemzeti Kutatási Alapítvány, Athén, Görögország
2000-2001: Prof. Dr. Torsten Linker, Potsdami Egyetem, Potsdam, Németország

Tagság szakmai szervezetekben

MTA Szénhidrát, Nukleinsav és Antibiotikum Munkabizottság
MTA Köztestület
Magyar Kémikusok Egyesülete

Egyetemi tisztségek

Kémia BSc záróvizsga bizottság, titkár (2008-2013, 2017-)
TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0014 projekt, projektasszisztens (2008-2012)

MTMT adatok (letöltés)